Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Članci

blog details

Ljubav je Bog

Ljudi Bogu pripisuju različita imena i oblike. U stvari, Bog je samo jedan. On je iznad svih imena i oblika. On preuzima ime i oblik u skladu sa težnjama određenog poklonika. Kada kontemplirate na lik Isusa i želite da ga vidite u tom liku, On se pred vama pojavljuje kao Isus.

Sarvat panipadam tat sarvatokši siromukham, sarvatah šrutimaloke sarvamavrutja tištati (Prožimajući sve rukama, stopalima, očima, glavom, ustima i ušima, On prožima ceo univerzum). Bog je prisutan u svakom ljudskom biću, u stvari u svakom živom biću. Daivjam manuša rupenai (Bog je u obliku ljudskog bića). Zbog toga se ljudske vrednosti smatraju svetim i važnim. Nije dovoljno samo imati ljudsko telo. U skladu sa ljudskim likom, čovek treba i da neguje sve ljudske vrednosti satje (istine), darme (ispravnog delovanja), šanti (mira), preme (ljubavi) i ahimse (nenasilnosti). Ni pod kojim okolnostima ne treba da kažete laž. Ako se držite istine, ispravnost će iz nje prirodno proisticati. Tamo gde su istina i ispravnost rame uz rame, biće i mira. Gde je mir, tu je i ljubav. Neće biti mesta nasilnosti tamo gde je ljubav. Nažalost, danas je, zbog odsustva ljubavi među ljudima, nasilnost na sve strane. Na koga god danas da naiđete, nailazite samo na nemir i nemir. Ljudi izvode đapu (pevanje Božjeg imena) i tapu (pokoru) da bi zadobili mir, ali mira nigde nema. Gde god pogledate, samo krhotine, krhotine, krhotine! (Igra reči na engleskom peace-mir, krhotine-pieces (prim.prev.))

Da bi stekao mir, čovek mora u sebi razviti ljubav. Kao prvo, čovek mora razviti ljubav. „Ljubav je Bog, Bog je Ljubav“. „Istina je Bog, Bog je istina“. Istina i Ljubav su otelovljenja božanskosti, verujte u to. Iako je Bog jedan, ljudi mu pripisuju različita imena, kao Rama, Krišna, Govinda i Narajana. Različita imena i likovi koja se pripisuju Bogu, rezultat su pesničke i slikarske mašte. Na primer, Ravi Varma je prikazao Boga u različitim likovima prema svojoj mašti. Ali Bog se ne može ograničiti na određeno ime i oblik. Sva imena i likovi su Njegovi, a On ih i nadilazi! Bog je sastavni deo svih živih bića, uključujući i ljudska bića. Čitavo Stvaranje je ispoljavanje Božanskog. Bog nema želja ni težnji. On je nesebičan. Sve u spoljašnjem svetu je reakcija, odraz i odjek našeg unutrašnjeg bića. Ovo je tkanina (pokazuje maramicu). Strogo govoreći, ovo nije tkanina, već hrpa vlakana. Isprepletana vlakna poprimaju oblik tkanine. Slično tome, misli i želje ljudskih bića sačinjavaju um. One se, opet, ispoljavaju u obliku govora. Reči vode delima kroz čulne organe. U tom procesu, čovek se bavi nekim lošim mislima i osećajima.

Zašto je Bog dao oči ljudskim bićima? Samo da bi videla dobro. Slično tome, uši su namenjene da čuju dobro, a jezik da govori dobre reči. Reči koje izgovarate uvek moraju biti slatke i nežne, a nikada oštre. Tako morate svaki organ i deo tela smatrati svetim i koristiti ga na primeren način. Takvo sveto telo mora se posvetiti Bogu i ničem drugom. Bog vam daje sve što je neophodno za životni put. Zbog toga morate ustoličiti Boga na oltaru svog čistog i svetog srca.

Bog je sveprisutan. Nebo je Bog i zemlja je Bog. Sva ljudska bića su utelovljenja Božanskog. Bog je urođen u svakom ljudskom biću u obliku daha (soham). Čovek mora shvatiti ovu istinu. Tek kada shvatite pravu prirodu Boga, može se smatrati da ste osvojili đnanu (mudrost). Đnana nije samo knjiško znanje. Mnogo obrazovanih ljudi usvojilo je veliko znanje iz udžbenika, ali ko je đnani (ostvarena duša) u pravom smislu reči? Samo osoba koja je shvatila, „Ja nisam telo, ja nisam um, ja sam zaista Bog“, pravi je đnani.

Kada kažete, „ovo je moje telo“, ko ste onda vi? Na koga mislite? Izraz „moje telo“ označava da ste odvojeni od tela. Slično tome, kada kažete, „Ovo je moj um“, um je odvojen od vas. I opet slično, kada kažete „Ovo je moj budi (intelekt)“, to znači da je i budi odvojen od vas. U svim ovim izrazima, šta je to „moje“? To „moje“ sam ’ja’. To ’ja’ je ono na šta je Isus mislio kada je govorio o egu, i on se mora preseći. Kakvo je pravo značenje krsta. Preseći ego.

Vezuju vas dve stvari: ’ja’ i ’moje’. To je ljudska vezanost. Ako se oslobodite ove dve vezanosti, ono što ostaje samo ste ’vi’. Sada ste s telom. Pretpostavimo da sutra treba da napustite telo. U tom trenutku, ko ste vi i gde ste? Ne znate! Telo je poput haljine, odevnog predmeta. Kada se oslobodite vezanosti za tu haljinu, pojaviće se vaša prava priroda. Ista istina je objašnjena u frazi, „onaj koji vi mislite da ste, onaj koji drugi misle da ste, i onaj koji ste zaista“. To je prava priroda ljudskog bića. Kada vas neko pita ko ste, odgovorićete „Ja sam taj i taj“. Reći ćete svoje ime. U stvari, to ime su vam dali roditelji kada ste se rodili, a ne Bog. Pretpostavimo da pitate Boga „Ko si Ti?“ On će vam odgovoriti: „Aham Brahmasmi“ (Ja sam Brahman). Svaki pojedinac treba da se podseća, „Ja sam Brahman, nema drugog imena.“ Ako neko pita „Kako se zoveš?“ treba da odgovoriš, „Zovem se Brahman.“ Ako budete neprestano svesni svoje prave prirode, to je Atma tatva. Ne treba da kontemplirate ninašta drugo.

Satja Sai Baba